https://azyl-schronisko.pl/
Schronisko „ AZYL” dla Bezdomnych Zwierząt w Białej Podlaskiej zostało utworzone w 2000 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. dotyczącą utrzymania czystości i porządku w gminach i realizuje zapis art.11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r...