http://albertynkiprzytulisko.pl/
W stosunku do zgłaszających się osób nie stosuje się formalnych uregulowań prawnych. W Przytulisku mogą otrzymać schronienie bezdomne kobiety znajdujące się w potrzebie, a w szczególności: w zagubieniu moralnym i duchowym; z kręgów patologii społecznej...